Pairs Last Price Change
Pairs
Last Price Change
37,589.25 +0.69%
2,540.18 +2.51%
109.20 +1.02%
0.06 +0.70%
294.70 +1.17%
0.61 +1.48%
386.80 -0.67%
0.20 +1.48%
0.14 +1.50%
5.79 +4.14%
0.05 +1.38%
19.09 +2.03%
1.05 +0.58%
91.50 -0.07%
1.69 +2.30%
3.14 +1.65%
0.97 +2.16%
0.18 +2.96%
5,224.88 +2.17%
5.91 +2.95%
Pairs
Last Price Change
1,070,880,143.25 -0.07%
72,367,188.02 +1.73%
3,110,998.80 +0.25%
1,631.00 -0.06%
8,395,708.30 +0.40%
17,440.97 +0.70%
11,019,545.20 -1.43%
5,666.46 +0.71%
4,053.98 +0.72%
28,489.00 -0.76%
164,951.31 +3.34%
1,531.28 +0.60%
543,855.01 +1.25%
29,771.01 -0.19%
2,606,743.50 -0.83%
48,117.92 +1.52%
89,569.42 +0.87%
27,674.21 +1.38%
ONE/IRT 5,224.88 +2.17%
KCS/IRT 148,851,680.39 +1.39%
QTUM/IRT 168,227.55 +2.16%
Pairs
Last Price Change
BTC/DAI 37,589.25 +0.69%
ETH/DAI 2,540.18 +2.51%
LTC/DAI 109.20 +1.02%
TRX/DAI 0.06 +0.70%
BCH/DAI 294.70 +1.17%
XRP/DAI 0.61 +1.48%
BNB/DAI 386.80 -0.67%
XLM/DAI 0.20 +1.48%
DOGE/DAI 0.14 +1.50%
FLOW/DAI 5.79 +4.14%
VET/DAI 0.05 +1.38%
NEO/DAI 19.09 +2.03%
ADA/DAI 1.05 +0.58%
SOL/DAI 91.50 -0.07%
MATIC/DAI 1.69 +2.30%
CELO/DAI 3.14 +1.65%
ALGO/DAI 0.97 +2.16%
ONE/DAI 0.18 +2.96%
KCS/DAI 5,224.88 +2.17%
QTUM/DAI 5.91 +2.95%
Pairs
Last Price Change
BTC/WM 37,589.25 +0.69%
ETH/WM 2,540.18 +2.51%
LTC/WM 109.20 +1.02%
TRX/WM 0.06 +0.70%
BCH/WM 294.70 +1.17%
XRP/WM 0.61 +1.48%
BNB/WM 386.80 -0.67%
XLM/WM 0.20 +1.48%
DOGE/WM 0.14 +1.50%
USDT/WM 0.00 0.00%
FLOW/WM 5.79 +4.14%
VET/WM 0.05 +1.38%
NEO/WM 19.09 +2.03%
ADA/WM 1.05 +0.58%
SOL/WM 91.50 -0.07%
MATIC/WM 1.69 +2.30%
CELO/WM 3.14 +1.65%
ALGO/WM 0.97 +2.16%
ONE/WM 0.18 +2.96%
KCS/WM 5,224.88 +2.17%
QTUM/WM 5.91 +2.95%
Pairs
Last Price Change
BTC/PM 37,589.25 +0.69%
ETH/PM 2,540.18 +2.51%
LTC/PM 109.20 +1.02%
TRX/PM 0.06 +0.70%
BCH/PM 294.70 +1.17%
XRP/PM 0.61 +1.48%
BNB/PM 386.80 -0.67%
XLM/PM 0.20 +1.48%
DOGE/PM 0.14 +1.50%
USDT/PM 0.00 0.00%
FLOW/PM 5.79 +4.14%
VET/PM 0.05 +1.38%
NEO/PM 19.09 +2.03%
ADA/PM 1.05 +0.58%
SOL/PM 91.50 -0.07%
MATIC/PM 1.69 +2.30%
CELO/PM 3.14 +1.65%
ALGO/PM 0.97 +2.16%
ONE/PM 0.18 +2.96%
KCS/PM 5,224.88 +2.17%
QTUM/PM 5.91 +2.95%
ADA
IRT

Available Balance: IRT0.000000

Fee Amount:%0.15

IRT
ADA
IRT

Available Balance: ADA0.000000

Fee Amount:%0.1

IRT
ADA
IRT

Available Balance: IRT0.000000

Fee Amount:%0.15

IRT
ADA
IRT

Available Balance: ADA0.000000

Fee Amount:%0.1

IRT
ADA
IRT

Available Balance: IRT0.000000

Buy Limit: IRT0

Fee Amount:%0.32

ADA
ADA
IRT

Available Balance: ADA0.000000

Sell Limit: IRT0

Fee Amount:%0.32

IRT

Order Book

Price (ADA) Amount(IRT) Total(ADA)
Last Price 29,771.01 IRT 0.00060 Change -0.19%
Time Price(ADA) Amount(IRT)

Market News

Sign in or sign up to view your orders.

Time Pair Buy/Sell Unit Price (IRT) Total Price (IRT) Amount Fill Cancel

Sign in or sign up to view your orders.

Time Pair Buy/Sell Unit Price (IRT) Total Price (IRT) Amount Fill

Sign in or sign up to view your orders.

Time Pair Buy/Sell Unit Price (IRT) Total Price (IRT) Amount Fee