ارز موجودی قیمت خرید (تتر) قیمت خرید (تومان) خرید قیمت فروش (تتر) قیمت فروش (تومان) فروش
BTC/IRT بیتکوین ۰.۰۰۰۰۰۰ ۲۴,۴۹۷.۸۲ ۸۱۰,۸۷۷,۸۴۲ ۲۴,۴۹۷.۸۲ ۸۱۰,۸۷۷,۸۴۲
ETH/IRT اتریوم ۰.۰۰۰۰۰ ۱,۹۸۴.۹۹ ۶۵,۷۰۳,۱۶۹ ۱,۹۸۴.۹۹ ۶۵,۷۰۳,۱۶۹
TRX/IRT ترون ۰.۰ ۰.۰۷ ۲,۳۵۴ ۰.۰۷ ۲,۳۵۴
USDT/IRT تتر (TRC-20) ۰.۰۰ ۱.۰۰ ۳۳,۱۰۰ ۱.۰۰ ۳۳,۱۰۰
LTC/IRT لایت کوین ۰.۰۰۰ ۶۴.۳۱ ۲,۱۲۸,۶۶۱ ۶۴.۳۱ ۲,۱۲۸,۶۶۱
BCH/IRT بیت کوین کش ۰.۰۰۰ ۱۴۴.۴۰ ۴,۷۷۹,۶۴۰ ۱۴۴.۴۰ ۴,۷۷۹,۶۴۰
XRP/IRT ریپل ۰.۰۰۰۰ ۰.۳۸ ۱۲,۷۲۰ ۰.۳۸ ۱۲,۷۲۰
DOGE/IRT دوج کوین ۰.۰۰ ۰.۰۸ ۲,۵۷۹ ۰.۰۸ ۲,۵۷۹
XLM/IRT استلار ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۴,۲۴۷ ۰.۱۳ ۴,۲۴۷
BNB/IRT بایننس کوین ۰.۰۰۰ ۳۲۶.۵۰ ۱۰,۸۰۷,۱۵۰ ۳۲۶.۵۰ ۱۰,۸۰۷,۱۵۰
MATIC/IRT پالیگان ۰.۰۰ ۱.۰۲ ۳۳,۸۱۵ ۱.۰۲ ۳۳,۸۱۵